30. sierpień 2019 - 18:00 do 23:00
Poleć na:

Piwo Między Projektami #8 | Infor | piątek, 30. sierpień 2019

Wszystkie informacje o prelekcjach i sesjach round tables znajdziecie na naszej stronie:
Piwo Między Projektami
Wydarzenie, które ma trzy główne cele:


zainspirować ciekawymi tematami biznesowymi


stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń 


umożliwić poznanie ciekawych ludzi z podobnej branży


„Piwo Między Projektami” to czas, w którym wymieniamy się wiedzą z poprowadzonych projektów, uczymy się na warsztatach zarządzania i nawiązujemy nowe kontakty. Przede wszystkim rozmawiamy na różne tematy z zaproszonymi specjalistami. To wszystko przy akompaniamencie luźnej atmosfery, ciekawych osób oraz napojów chłodzących.18:00 - 18:30 Moderowany networking 18:30 - 18:45 Oficjalne otwarcie18:45 - 19:00 I prelekcja19:00 - 19:15 II prelekcja19:15 - 20:00 Networking przy piwie20:00 - 21:00 Round Tables 21:00 - 23:00 LinkedIn Action, wyniki konkursów oraz Afterparty 23:00 - ?? Część nieoficjalna :)