03. sierpień 2020 - 11:15 do 12:00
Przed·Pokój H13, Wroclaw
Poleć na:

Gra muzyka - zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci | poniedziałek, 03. sierpień 2020

Kochani WRACAMY!!!

I robimy 2 grupy!Zapraszamy dzieci w wieku od ok. 4 do 24 miesięcy wraz z rodzicami do wspólnej zabawy z muzyką w tle :)

Razem nauczymy się cieszyć muzyką!Uwaga, ze względu na aktualna sytuację, zmieniamy zasady:1. Liczba miejsc bardzo ograniczona - 8 dorosłych

2. Obowiązują zapisy przez formularz:

https://forms.gle/NvJwdRFFEcN9H6Jh6

3. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby, które wykupiły karnety

4. Na zajęcia przychodzą tylko osoby zdrowe!!!Więcej info:

tel.509 503 289

email

Jeszcze bliżej dzieckaO zajęciach:

ZAJĘCIA TRWAJĄ 45 MINUT I OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI :

- zabawę muzyką w duchu Power of melody - Pomelody

- zabawy logorytmiczne

- zabawy ruchowe oparte na bazie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- poznawanie muzyki uwzględniające rozwój zdolności muzycznych dziecka według E.E. Gordona

- śpiewanie, pokazywanie, naśladowanie, tupanie i tańczenie

- zabawy rytmem i instrumentami

Koszt zajęć: 30 zł / pojedyncze

Karnet 100 zł / 4 wejścia ważny 6 tygodni

Prowadząca: Kasia RomaniczykREGULAMIN ZAJĘĆ GRA MUZYKAPostanowienia ogólne

1. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.

3. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.Zapisy

1. Na zajęcia GRA MUZYKA należy zapisać się poprzez formularz, który znajduje się w wydarzeniu na fb.

2. Przy zapisie należy podać imię, nazwisko i kontakt - adres mailowy lub telefon.

3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby posiadające wykupione wcześniej karnety.

5. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Jeszcze bliżej - Katarzynę Romaniczyk zgodnych z Polityką prywatności.Płatności za zajęcia i nieobecności na zajęciach

1. Płatności za zajęcia dokonujemy z góry (zadatek) na podane w mailu konto lub w dniu zajęć.

2. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku uzasadnionej nieobecności (choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim), zgłoszonej Katarzynie Romaniczyk najpóźniej dzień przed zajęciami, możliwe jest odrobienie zajęć (dotyczy zajęć opłaconych z góry – płatność pojedyncza lub karnet) lub zwrot wpłaty.

4. W sytuacji epidemii COVID lub innej, czyli w przypadku przyczyn niezależnych od prowadzącej, zasada ta nie obowiązuje, czyli nie ma możliwości zwrotu za karnety albo za zajęcia opłacone wcześniej.

5. Karnet na 4 zajęcia możliwy jest do wykorzystania przez 6 tygodni. Po tym czasie możliwość uczestnictwa przepada i Katarzyna Romaniczyk nie dokonuje zwrotu za niewykorzystane zajęcia.

6. W przypadku chęci wykorzystania ważnego karnetu, w momencie podniesienia ceny za usługę, Uczestnik zobowiązany jest do wyrównania różnicy lub zwrócenia karnetu i otrzymania niewykorzystanej kwoty.

7. Katarzyna Romaniczyk zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny zajęć w dowolnym momencie.Odwołanie, przesunięcie zajęć lub rozwiązanie grupy

1. W przypadku niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów losowych prowadząca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu, odrobienia lub rozwiązania grupy.

2. W przypadku rozwiązania grupy z powodu braku wystarczającej liczby uczestników, Uczestnik ma prawo do zwrotu pełnej kwoty za zajęcia lub przekazania jej a konto na kolejne zajęcia.

3. Prowadząca zajęć ma prawo do ustalenia grafiku kolejnych zajęć, wprowadzania w nim zmian (z ważnych powodów losowych) oraz wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności.

Bezpieczeństwo

1. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć Gra Muzyka, każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój odpowiedni do tego rodzaju zajęć (wygodne ubrania do tańca i zabawy).

2. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach Gra muzyka odpowiedzialni są ich opiekunowie.

3. Katarzyna Romaniczyk nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe podczas zajęć.

4. Katarzyna Romaniczyk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione w miejscu zajęć.

Pozostałe postanowienia

1. Za szkody w miejscu prowadzenia zajęć Gra Muzyka powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

2. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do Katarzyny Romaniczyk

3. Biorąc udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na publikacje drobnych materiałów dokumentujących zajęcia na portalu Facebook oraz Instagram.

4. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na publikację, powinien zgłosić to prowadzącej.

4. Regulamin obowiązuje od 01.07.2020 r.

Bezpieczeństwo w czasie pandemii COVID

Z uwagi na dobro wspólne i bezpieczeństwo każdego członka zajęć nie przyjmuję uczestników bez zapisów.

Wszystkie instrumenty i rekwizyty są dezynfekowane, każdy uczestnik otrzymuje swój zestaw na początku zajęć.

Zajęcia, z uwagi na swój charakter, prowadzone są przez Katarzynę Romaniczyk, bez maseczki ochronnej.

Używanie maseczek przez opiekunów nie jest obligatoryjne.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń choroby uczestnik lub prowadzący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie.

Opłata za zajęcia wtedy nie podlega zaś zwrotowi.Jeszcze bliżej – Katarzyna Romaniczykhttps://forms.gle/NvJwdRFFEcN9H6Jh6