18. wrzesień 2020 - 16:00
DentalWay - Biznes i Edukacja, Warsaw
Poleć na:

Zarządzanie płynnością finansową w placówce stomatologicznej | piątek, 18. wrzesień 2020

Zakres szkolenia: 1. Praktyczne przedstawienie wszystkich elementów składających się na model biznesowy Twojej placówki. 2. Szczegółowa analiza zasobów biznesowych placówek uczestniczących w szkoleniu. 3. Na bazie analizy potencjału uczestników tworzenie indywidualnych propozycji wartości dla pacjenta. 4. Planowanie finansowe, czyli tworzenie mapy kosztów i przychodów. 5. Cost reduction czyli w których obszarach Twojego biznesu wydajesz niepotrzebnie pieniądze? 6. Rozwijanie potencjału biznesowego – gdzie i w jaki sposób możesz generować większe przychody? 7. Finansowanie rozwoju – analiza Twojego biznesu okiem inwestora zewnętrznego. O co zapyta Cię potencjalny inwestor? Jak przygotować biznes plan? Jakie pytania musisz zadać zanim wydasz swoje / cudze pieniądze? 8. Omówienie głównych narzędzi biznesowych, które na co dzień będą Ci pomagać podejmować słuszne biznesowo decyzje (SWOT, macierz BCG, 5 sił Portera, zegar Bowmana). 9. Omówienie różnych grup pacjentów, z którymi na pewno spotkasz się prowadząc biznes stomatologiczny. W jaki sposób dotrzeć do każdej z nich? 10. Szerokie omówienie sprawdzonych w praktyce kanałów i sposobów docierania do obecnych i nowych pacjentów.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

Zasad finansów i biznesu, które przyczyniają się do rozwoju placówek stomatologicznych.

Strategii budowania przewagi konkurencyjnej.

Metod budowania placówki ukierunkowanej na konkretną grupę pacjentów.

Analiz strumieni kosztów oraz przychodów przedsiębiorstwa.

Pozyskiwania dotacji z UE na otwarcie gabinetu stomatologicznego.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

Buduje modele biznesowe dla swojej placówki.

Analizuje sytuację finansową własnego przedsiębiorstwa.

Dokonuje segmentacji pacjentów, pod względem ich oczekiwań, planów leczenia, preferowanych

zabiegów, statusu społecznego.

Określa kluczowe działania realizowane w placówce.

Nawiązuje kontakty z pożądanymi osobami, sprawiając, że stają się oni jego kluczowymi

partnerami relacji.

Dopasowuje odpowiedni kanał dystrybucji w procesie kontaktów z klientami.

Porządkuje działania oraz przekazywane informacje pacjentowi w taki sposób, aby być bardziej

skutecznym.

Wskazuje swoje kluczowe zasoby oraz potrafi je w odpowiedni sposób promować, kreując w ten

sposób swoją przewagę konkurencyjną na rynku docelowym.

Definiuje najważniejsze wartości firmy, dzięki którym zyskuje grono nowych pacjentów oraz

zdobywa ich zaufanie.

Prowadzi relacje z pacjentami w sposób indywidualnie dopasowany do ich oczekiwań, charakteru

oraz potrzeb leczenia.

Analizuje strumienie kosztów i przychodów oraz na ich podstawie wyciąga wnioski usprawniające