24. kwiecień 2017 - 9:00
Poleć na:

Women's Rights are Human Rights wernisaż / warsztaty / sympozjum | PJATK | poniedziałek, 24. kwiecień 2017

(english below)

wernisaż / warsztaty / sympozjum / przegląd prac

"Women's Rights are Human Rights" to tygodniowe wydarzenie, skupiające się na problemach dotyczących ludzi na całym świecie — prawa człowieka a w szczególności prawa kobiet.
Prawa kobiet w zależności od wyznań religijnych, polityki czy tradycji różnią się od siebie radykalnie i warto o tym mówić tym samym uświadamiać kobiety, że nie na wszystko musimy się zgadzać.

W ciągu tygodnia odbędą się darmowe warsztaty graficzne prowadzone przez projektantki z całego świata, specjalizujące się w animacji, typografii, komunikacji wizualnej, reklamie i kampaniach społecznych. Zastanowimy się jak wizualnie przedstawić problem poruszany przez prowadzącą warsztaty. Na sam koniec warsztatów, wydrukowane plakaty, stworzone animacje czy gify będą prezentowane podczas sympozjum, 27 kwietnia.

27 kwietnia, od samego rana zapraszamy na sympozjum, na którym zaproszeni goście oraz specjaliści wypowiedzą się, jak pomóc kobietom, młodym dziewczynom i dziewczynkom, które szukają pomocy. Wrócą także do historii i porównają sytuację z XXI. Oraz zastanowimy się, czemu słowo feminizm, jest odbierane negatywnie.

Na sam koniec, wieczorną porą, zapraszamy na kieliszek wina podczas wernisażu światowej wystawy "Women's Rights are Human Rights", którą oficjanie otworzy kuratorka kolekcji, profesor Elizabeth Resnick z Bostonu wraz z Barbarą Nowacką oraz Dyrektorem Muzeum Plakatu, Mariuszem Knorowskim.

---------

zaprojektowana identyfikacja, jest cześcią mojego projektu magisterskiego
model: Zuzanna Rawa
fotograf: Nathalie Tippi Olko
teksty: Anastasia Buialo
typografia: Multitext – Laura Meseguer,
Sizmo Pro – Verena Gerlach

promotorzy: Elizabeth Resnick, Marcin Władyka
współpraca: Muzeum Plakatu, Barbara Nowacka, Goethe institut


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

opening / workshop / symposium / review

"Women's Rights are Human Rights" is a weekly event focused on issues related to people all around the world — human rights and especially women's rights.
Based on religious beliefs, politics or traditions, women's rights differ radically and it's worth talking about thereby making women aware that we are not supposed to agree with the existing situation.

Free workshops led by graphic designers from all around the world specializing in animation, typography, visual communication, advertising and social campaigns will be held within a week. We are going to consider a way to express visually the problem covered by the workshop leaders. All the poster prints, animations and GIFs will be presented on April 27th during the symposium.

We are inviting you to a symposium on April 27th. Invited guests and experts will speak about ways to help women and young girls who need advice. They will revert to the history and provide comparisons. Also, we will consider why nowadays the word feminism is perceived negatively.

At the evening, you are invited to enjoy a glass of wine during the official opening of the international exhibition "Women's Rights are Human Rights" by professor Elizabeth Resnick from Boston, the curator of the collection, along with Barbara Nowacka and Mariusz Knorowski, the Director of the Poster Museum.

---------

the visual identity is a part of my MA project
Model: Zuzanna Rawa
Photographer: Nathalie Tippi Olko
Copywriter: Anastasia Buialo
typography: Multitext – Laura Meseguer,
Sizmo Pro – Verena Gerlach
supervisors: Elizabeth Resnick, Marcin Władyka
cooperation: Muzeum Plakatu, Barbara Nowacka, Goethe institut