14. październik 2017 - 13:30
Poleć na:

Warsztat Kathakali i Kalaripayattu z aktorami Kasba Arghya Indie | Warsaw Dance Department | sobota, 14. październik 2017

(scroll for English)

W październiku gościmy w studio grupę indyjskiego Teatru Kasba Arghya z Kalkuty!

Aktorzy teatru zapraszają na wyjątkowe warsztaty, w trakcie których przybliżą nam dwie formy sztuki:

sztukę hinduskiego teatru mitologicznego - Kathakali
i
indyjską sztukę walki - Kalaripayattu


Kalaripayattu – sztuka walki pochodząca z południowoindyjskiego stanu Kerala. Jest uważana za najstarszą na świecie. Celem treningu jest całkowite połączenie ciała i umysłu. Praktyka
charakterystycznych dla Kalaripayattu pozycji ciała i skodyfikowanych ruchów rozwija siłę i elastyczność mięśni, poprawia uziemienie i aktywizuje centra energetyczne w ciele. Tradycyjny trening Kalaripayattu bazuje na unikalnej praktyce medycznej.


Kathakali to forma ekspresji scenicznej leżąca na pograniczu teatru i tańca. Zaliczana jest do grupy siedmiu klasycznych tańców indyjskich. Pochodzi ze stanu Kerala (południowe Indie), a jej początki sięgają XVII wieku. Kombinacja słów „katha” i „kali” można dosłownie przetłumaczyć jako „odtwarzanie historii”. Styl ten jest łatwo rozpoznawalny przez bogate kostiumy, wielkie maski i mocne makijaże, w których grają aktorzy. Tematyka przedstawień, zaczerpnięta z sanskryckich eposów, związana jest ściśle z religią hinduistyczną. Tradycyjnie był to taniec wykonywany wyłącznie przez mężczyzn, jednak w ostatnich latach również kobiety zaczęły praktykować tę formę sztuki. Wielu uznanych twórców teatru zachodniego czerpało w swojej pracy inspirację z tradycyjnych form tańca Kathakali, m.in. Jerzy Grotowski i Eugenio Barba.


KIEDY
Sobota i niedziela
14-15 października 2017
13:30 – 17:30


W sobotę o godzinie 19:00 zapraszamy również na spektakl, w którym aktorzy Kasba Arghya przedstawią swoją interpretację „Makbeta” Szekspira - „Macbeth Badya”.

Po spektaklu odbędzie się koncert oraz improwizacja do muzyki na żywo aktorów teatru z Iradem Mazliah – tancerzem i choreografem z Izraela, współtwórcą i dyrektorem artystycznym Warsaw Dance Department.CENA
Udział w obu dniach warsztatu - 150 zł
Udział w jednym dniu - 80 zł

Dla uczestników warsztatu wejście na wieczorny spektakl i koncert - bezpłatnie
(dla pozostałych 10 zł)


DLA KOGO
Warsztaty otwarte.


GDZIE
studio Warsaw Dance Department
Pałac Kultury i Nauki
Warszawa

ORGANIZATORZY
Warsaw Dance Department i Kasba Arghya

PARTNER
Mohini Indian Dance Group

ZAPISY
---
English

In October we are hosting special guests - Kasba Arghya theatre group from Kolkuta, India!

Its actors are inviting you to the workshops on two froms of art:

Hindu theater art – Kathakali
i
and Indian martial art – Kalaripayattu


Kalaripayattu - the martial art form of Kerala - is regarded as the oldest and most scientific of its kind in the world. Kalaripayattu training aims at the ultimate co-ordination of the mind and body. Practising characteristic Kalari body positions and basic movements develops strength, flexibility, grounding and awareness of energical centres of the body. The traditional training in Kalari includes
specialisation in indigenous medical practice too.

Kathakali is the most well known dance drama from the south Indian state of Kerala. It dates back to the 17th century. The word Kathakali literally means “Story-Play”. It is known for its large, elaborate makeup and costumes. The themes of the Kathakali are religious in nature and deal with Sanskrit epics of ancient India. Kathakali was usually performed only by men. However, in recent years, women also have started to become Kathakali dancers. Many eminent Western theatre personalities including Grotowski and Eugenio Barba have been attracted to Kathakali, not for implementing pure dance as a form in their practice, but for adopting free techniques, articulation of postures and developing the process of the performing body.WHEN
Saturday and Sunday
14-15 October 2017
13:30 – 17:30


On Saturday at 7pm we will hold a performance of Kasba Arghya theatre group in their interpretation of Shakespeare - „Macbeth Badya”.

After the performance there will be live concert of music and dance improvisation with the actors and Irad Mazliah, dancer and choreographer from Israel, artistic director of Warsaw Dance Department.
COST
Both days - 150 zł
one day - 80 zł
For the participants of workshop, the Saturday evening performance and concert – free of charge, others 10 zł

FOR WHOM
Workshop open for teenagers and adults, no experience needed.


WHERE
studio Warsaw Dance Department
Pałac Kultury i Nauki
Warszawa

ORGANIZERS
Warsaw Dance Department and Kasba Arghya

PARTNER
Mohini Indian Dance Group

SIGN UP