19. wrzesień 2020 - 9:00 do 16:00
Centrum Zdrowia Panaceum, Warsaw
Poleć na:

Toksyna botulinowa bez tajemnic-część 1 | sobota, 19. wrzesień 2020Toksyna botulinowa część 1 to szkolenie teoretyczno-praktyczne na modelkach.

Grupa docelowa: na szkolenie przyjmowani są tylko lekarze

Cele szkoleniowe: Głównym celem szkolenia jest nauka wykonywania iniekcji z toksyny botulinowej w

zakresie gładzina czoła, lwia zmarszczka, zajęcza zmarszczka przy wykorzystaniu dostępnych technik,

badanie pacjenta przed zabiegiem oraz wiedza na temat ewentualnych powikłań i przeciwskazań.

Korzyści z udziału w szkoleniu: każdy z uczestników będzie mógł ze szkolenia wynieść sporą dawkę wiedzy

oraz nabyć umiejętności, które są konieczne podczas wykonywania zabiegu toksyną botulinową.

Podczas szkolenia będziemy się m.in. zajmować:

- nauką o tym czym jest toksyna botulinowa

- nauką o anatomii twarzy

- nauką o mechanizmie powstawania zmarszczki

- nauką jak prowadzić wywiad z pacjentem przed zabiegiem - co musimy wiedzieć i co musi wiedzieć

pacjent

- nauką o wskazaniach oraz przeciwskazaniach

-nauką o dostępnych preparatach na rynku - czego używać a czego się wystrzegać

-nauką o aspektach prawnych

-nauką przygotowania pacjenta do zabiegu

-nauką technik iniekcji na modelkach

-nauką zaleceń po zabiegu

Materiały i środki dydaktyczne: podczas szkolenia będą dostępne dla uczestników wspierające materiały

szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnej oraz sylabusu części praktycznej. Dodatkowo podczas

szkolenia uczestnicy będą pracować na modelkach. Materiały jakie są zapewnione na szkoleniu to toksyna

botulinowa oraz środki znieczulające Lidokaina.

Plan szkolenia

Szkolenie składa się z jednego dnia szkoleniowego, w tym dzień jest podzielony na część

teoretyczną, gdzie uczestnikom zostanie wyłożona fachowa wiedza potrzebna przy realizacji

ćwiczeń w części praktycznej. Dzięki temu każdy z uczestników jest w stanie przyswoić wiedzę i

nabyć potrzebnych umiejętności i kompetencji, które są potrzebne przy takiej pracy.

I dzień: 10:00-11:30

Część teoretyczna:

- Charakterystyka toksyny botulinowej

- Anatomia twarzy

- Mechanizm powstawania zmarszczki

-Badanie przed zabiegowe

-Wskazania oraz przeciwskazania

-Preparaty dostępne na rynku

-Część prawna

-Powikłania o leczenie

Część praktyczna:12:00-16:00

- Sposób przygotowania jednostki

- Przygotowanie pacjenta

- Techniki iniekcji

- Zalecenie pozabiegowe

Informacje organizacyjne:

Czas szkolenia: 1 dzień /6 godzin

Miejsce szkolenia: Warszawa, Klinika Panaceum

Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę szkolenia

Wykładowca szkolenia:

dr Antoni Krajewski

-Absolwent Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego.

-Od początku zawodowo związany z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie, w którym

specjalizuje się w chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej.

-Odbył liczne staże, w tym chirurgii plastycznej w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie.

-Medycyną estetyczną zajmuje się od 2014 r.

-Uczestniczył w międzynarodowych kursach, konferencjach, m.in. w Kolumbii, zdobywając umiejętności teoretyczne oraz praktyczne w różnych technikach stosowanych w tej dziedzinie

-Współpracuje także z renomowaną Kliniką Przeszczepu Włosów w Warszawie, gdzie dokonuje

transplantacji włosów

-Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich

-Jest członkiem Association Surgeons of Great Britain and Ireland

SZKOLENIE STACJONARNE

CENA: 2200zł brutto

Możliwość pozyskania dotacji .

Organizator szkolenia: Anna Soćko DentalWay

kontakt: 883-613-100

email: email