13. lipiec 2020 - 9:00
Test Master AmberTeam, Warsaw
Poleć na:

On-line Live ISTQB Poziom Zaawansowany Test Analyst | poniedziałek, 13. lipiec 2020

Celem kursu jest pogłębienie przez uczestników znajomości technik projektowania testów. Zawiera on wiele praktycznych przykładów i ćwiczeń pozwalających nie tylko na łatwiejsze przyswojenie wiedzy na temat technik projektowania testów ale również na pogłębienie tych umiejętności. Kurs przeznaczony jest dla testerów posiadających doświadczenie od 3 do 5 lat pracy na stanowisku testera.Szkolenie jest w wersji zdalnej, podzielone na bloki z przerwami. Uczestnicy otrzymują również materiały w wersji papierowej.Czas trwania szkolenia: 4 dni

Forma szkolenia:on line liveProgram szkolenia:Proces testowania

Zarządzanie testami – rola Analityka Testowego

Techniki testowania

Testowanie cech oprogramowania

Przeglądy

Zarządzanie incydentami

Narzędzia testowe i automatyzacjaKurs prowadzony jest na materiałach Rexa Blacka, byłego prezesa ISTQB i doświadczonego wykładowcę.Prowadzący: Joanna Kazun