15. październik 2020 - 8:00 do 23:45
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warsaw
Poleć na:

In 2020 I will choose the best economic studies in Poland! | czwartek, 15. październik 2020

Tomorrow is your business, a solidne studia to najlepsza przepustka do dobrej przyszłości.

To wydarzenie jest dla Ciebie, jeśli myślisz o rozpoczęciu w tym roku studiów na naszym Wydziale.Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ma w swojej ofercie programy, które doskonale przygotowują przyszłych analityków, finansistów, ekonomistów i menedżerów.Jakość naszych studiów jest corocznie potwierdzana w krajowych i międzynarodowych zestawieniach:- 1. miejsce dla studiów ekonomicznych UW w Polsce, w rankingu Rzeczpospolitej 2019- Najlepszy kierunek “Ekonomia” w Polsce i drugie miejsce dla naszych “Finansów”, w rankingu Perspektyw 2019- Studia magisterskie w światowym rankingu Eduniversal Best Masters 2019: Quantitative Finance - 14. program na świecie;

Finanse i Rachunkowość - 18. program na świecie; International Economics, Data Science oraz Informatyka i Ekonometria – 1. programy w Europie Wschodniej.Programy kształcenia konstruujemy w taki sposób, aby zaawansowane narzędzia analityczne i informatyczne, których uczymy, były osadzone w praktyce gospodarczej. Dzięki temu nasi absolwenci opuszczają mury Długiej z wysokospecjalistyczną wiedzą i rozpoznawanym na świecie dyplomem.Większość przedmiotów jest realizowanych w formie praktycznych projektów badawczych, a władze Wydziału są otwarte na inicjatywy studenckie w zakresie dostosowywania programów do indywidualnych potrzeb naukowych.Dołącz do nas, aby kształcić się w takim kierunku i w takiej atmosferze. Zdobywaj wiedzę od najlepszych specjalistów, którzy są otwarci na współpracę i indywidualne podejście do studenta.Kolejne posty przybliżą naszą Uczelnię, ofertę studiów oraz praktyczne informacje odnośnie rejestracji i procesu rekrutacyjnego.Dołącz także do grupy na FB, prowadzonej przez Samorząd Studentów Wydziału - Kandydaci WNE UW 2020 ( https://www.facebook.com/groups/1397359940471927/)Jeżeli masz szczegółowe pytania, dotyczące rekrutacji – skontaktuj się z nami: emailTrzymamy kciuki za Twój dobry wybór!----------------------------Tomorrow is your business, and good education is the solid base for a good future.This event is for you if you are thinking about starting your studies on our Faculty this year.The Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw offers programs that perfectly prepare future analysts, financial specialists, economists and managers.The quality of our studies is confirmed annually in national and global rankings:

- 1st place in Poland for economic studies offered by the University of Warsaw, in the Rzeczpospolita daily newspaper 2019 ranking- The best field of study of "Economics" in Poland and second place for our "Finance" program in the Perspektywy 2019 ranking- Our graduate programs in the global Eduniversal Best Masters 2019 ranking: Quantitative Finance - 14th program in the world; Finance and Accounting - 18th program in the world; International Economics, Data Science, Computer Science and Econometrics - 1st program in Eastern Europe.We create education curricula to implement advanced analytical and IT tools in business practice. Thanks to this, our alumni leave our walls with highly specialsed knowledge and a globally recognised diploma.Most of the subjects are conducted in the form of practical research projects, and the Faculty's Authorities are open to student initiatives in the field of adapting programs to individual scientific needs.Join us to develop yourself in this field, such atmosphere and friendly environment.Gain knowledge from the best specialists with individual approach in cooperation with students.Next posts will tell you more about the University, our programs and practical information about registration and recruitment process.Join the group on Facebook, led by the Student Government of the Faculty ( https://www.facebook.com/groups/1397359940471927/)If you have detailed questions about the recruitment process - feel free to contact us: emailWe keep our fingers crossed for your good choice!