17. wrzesień 2020 - 9:00
Still-learning-osteo, Warsaw
Poleć na:

Behind the SMILE. Promoting social wellbeing. | czwartek, 17. wrzesień 2020

BEHIND THE SMILE. Co się kryje za uśmiechem.

Promoting social wellbeing.Biodynamiczne podejście do społecznego układu nerwowego, jego funkcjonowania oraz zaburzeń.

Czterodniowe szkolenie z osteopatką Katherine Ukleja DO RCST BCST - wpływową i cenioną na całym świecie wykładowczynią wśród terapeutów czaszkowo-krzyżowych."Nasze uczucia i emocje ukazują się na naszej twarzy i w tonie naszego głosu. Struktury mięśniowo-szkieletowe twarzy, ucha i gardła mają wspólną sieć nerwów, znaną jako społeczny układ nerwowy. System ten koordynuje wyraz twarzy i wokalizację, regulując tętno i oddychanie. Umożliwia on orientację, komunikację, współpracę i empatię. Nieprawidłowe funkcjonowanie tego systemu, często rozpoczynające się w dzieciństwie, może prowadzić do lęku, depresji, izolacji i zachowań antyspołecznych. Centralnym elementem społecznego układu nerwowego jest NERW BŁĘDNY. Ten masywny i skomplikowany nerw czaszkowy jest najlepiej znany z funkcji związanej z odpoczynkiem oraz trawieniem. Odpowiedź motoryczna z tego nerwu jest dużo bardziej złożona, a sam nerw jest w 80% nerwem czuciowym. Informacja wejściowa z nerwu błędnego ma fundamentalne znaczenie dla naszego postrzegania bezpieczeństwa i naszej zdolności adaptacji emocjonalnej."Mastercourse obejmuje następujące OBSZARY I ZAGADNIENIA:DZIEŃ 1: FAŁDY GARDŁOWE

Dzień pierwszy obejmuje badanie złożonej struktury kości twarzy i mięśni twarzy, ucha oraz gardła.

W okresie embrionalnym struktury te wraz z ich siecią neuronową powstają w fałdach gardłowych między rozwijającym się mózgiem a sercem. Podczas sesji praktycznych skoncentrujemy się na kościach trzewioczaszki i przebiegu kluczowych nerwów czaszkowych.DZIEŃ 2: TWARZ, GARDŁO I EKSPRESJA EMOCJI

Drugi dzień to Teoria poliwagalna Stephena Porgesa, który wyjaśnia pełną gamę strategii adaptacyjnych dostępnych dla nas w warunkach bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa i sytuacjach zagrożenia życia. Teoria identyfikuje społeczny układ nerwowy jako pododdział, którego funkcja nie jest ani w pełni autonomiczna, ani w pełni świadoma. W trakcie zajęć praktycznych skupimy się na nerwach czaszkowych społecznego układu nerwowego, które kontrolują wyraz twarzy, wokalizację i ton głosu, połykanie, oddychanie i obracanie głowy.DZIEŃ 3: INTEROCEPCJA, RAMIĘ SENSORYCZNE SPOŁECZNEGO SYSTEMU NERWOWEGO

Dzień trzeci szkolenia dotyczy roli informacji sensorycznych z narządów wewnętrznych,

w szczególności serca i jelit. Zmiany w naszych narządach wewnętrznych są budulcem naszych emocji. Informacje sensoryczne przekazywane przez nerw błędny z narządów wewnętrznych do mózgu odgrywają kluczową rolę w naszym postrzeganiu niebezpieczeństwa i bezpieczeństwa oraz wynikających z nich reakcji emocjonalnych i zachowań. Ta ścieżka jest również kluczowa dla empatii. Darwin zauważył dwukierunkowy przepływ wzdłuż tej drogi błędnej u wszystkich wyższych ssaków.DZIEŃ 4: SERCE I ADAPTOWALNOŚĆ NA STRES

Czwarty dzień skupia się na napięciu nerwu błędnego, zmienności rytmu serca, komunikacji i zachowaniach prospołecznych. Poruszone zostaną następujące tematy: rola hamulca błędnego

w homeostatycznej kontroli autonomicznego układu nerwowego, znaczenie dobrego napięcia nerwu błędnego u dzieci i niemowląt, aferentna część nerwu błędnego - powiązanie między wejściową informacją sensoryczną z jelit a sercem i ekspresją emocji. Omówione zostaną praktyczne biodynamiczne strategie kranialne, które umożliwiają zaangażowanie społeczne i zdrową regulację serca.?PROWADZĄCA:

Katherine Ukleja D.O. RCST BCST

- od 35 lat w Komplementarnej Opiece Zdrowotnej, a od 25 lat uczy Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w nurcie biodynamicznym w Anglii, Szwajcarii, Rosji, USA i Australii.

- współpracuje z wiodącymi szkołami IABT (The International Affiliation of Biodynamic Trainings): Karuna Institute (Wlk. Brytania), Da-Sein Institute Szwajcaria) , Body Intelligence, international oraz CTET (Wlk. Brytania).

- była koordynator szkoleń w Instytucie Karuna oraz w Craniosacral Therapy Educational Trust, gdzie uczyła przez ostatnie 20 lat.

- ukończyła Osteopatię uzyskując dyplom D.O., a następnie uzyskała kwalifikacje terapeuty Terapii Czaszkowo-Krzyżowej. Na początku lat 90-tych Katherine miała szczęście zdobyć kwalifikacje

w Instytucie Karuna pod inspirującym przewodnictwem Franklyn Sills, światowego lidera w Biodynamicznej Terapii Czaszkowo-Krzyżowej.

- oprócz swoich kwalifikacji osteopatycznych i czaszkowo-krzyżowych posiada również dyplomy w zakresie Technik Nerwowo-Mięśniowych, Technik Energii Mięśniowej, Kinezjologii Stosowanej, Terapii Suplementami Mineralnymi, Terapii Wpływu i Skupienia.

- ukończyła również dwuletnie szkolenie z Treningu i Terapii Okresu Prenatalnego oraz Narodzin z Rayem Castellino.Dysponując tymi wszystkimi narzędziami Katherine doszła do wniosku, że zasady Biodynamicznej Terapii Czaszkowo-Krzyżowej zawierają niektóre odpowiedzi i rzucają światło na nasze głębokie zasoby i naturalne siły działające przez całe życie, które utrzymują optymalne zdrowie. Katherine pokreśla, że Biodynamiczna Terapia Czaszkowo-Krzyżowa jest najbardziej skuteczna w zapewnianiu trwałej ulgi osobom, których stan zdrowia można określić jako wyniszczony i niepokojący.Katherine o sobie: ”podczas gdy moje zrozumienie tej potężnej sztuki leczenia pogłębia moją pasję i szacunek do niej, jestem w stanie wnieść jeszcze większą jasność i dostępność do mojego przekazywania wiedzy oraz moje spojrzenie na terapię pacjentów z różnorodnymi i skomplikowanymi dolegliwościami. Jestem stale zachwycona prostotą i jednocześnie elokwencją Pierwotnego Oddychania (Primary Respiration).”

W swojej pracy zawodowej Katherine zgłębiając zakres i potencjał Biodynamicznej Terapii Czaszkowo-Krzyżowej skoncentrowała się na tym wyjątkowym sposobie leczenia.Mastercourse: BEHIND THE SMILE. Co się kryje za uśmiechem.

? Miejsce i data:

Warszawa, 17-20.09.2020

Koszt: 3900 PLN.

ℹ️ Zapisy: email