20. czerwiec 2017 - 17:30 do 20:00
Poleć na:

8 Ideas For Social Campaigns – How To Be An Upstander? | Austriackie Forum Kultury | wtorek, 20. czerwiec 2017

WERSJA PO POLSKU - PONIŻEJ

How to be an effective young activist? How to change the world around you? How to work effectively for social change and to prevent discrimination?

We invite you to a meeting with Humanity in Action Poland activists from Europe and North America, who will present their social campaigns on online media. Dr Adam Bodnar, Polish Ombudsman, will be our special guest, who will deliver a keynote speech titled: "Challenges of Hate Speech and Discrimination in Poland - the Role of Commissioner for Human Rights and the Civic Society".

Young activists from Poland, Germany, Greece, Ukraine and United States have joined forces and for several weeks have been addressing issues of hate speech and discrimination as part of the “Idea Incubator” project. Currently, 8 international teams are testing their ideas and working on new strategies to deal with discrimination, hate speech and indifference to human rights challenges.

Participants of the “Idea Incubator” will share their insights and videos, memes and graphics, that have attracted the greatest attention.

The event will take place on Tuesday, June 20th at 5:30pm at the Austrian Culture Forum at Próżna Street 7/9 in Warsaw.
FREE ENTRANCE!
The event will be held in English.

More information about the project you can find here:

www.hiapoland2017.blogspot.com (blog created by participants)
http://www.humanityinaction.org/Poland/547-warsaw-fellowship

The project parners are: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Menora & PM Na Trawie. Media patronage: dlaStudenta.pl, RDC. The 2017 Humanity in Action Fellowship program iis generously supported by the Foundation "Remembrance, Responsibility and Future". The participation of Greek Fellows in Humanity in Action Programs internationally is generously supported by the Stavros Niarchos Foundation.

---------------------
FOR ENGLISH VERSION PLEASE SCROLL UP

Jak być skutecznym młodym aktywistą i aktywistką? W jaki sposób można zmieniać świat wokół siebie? Jak działać efektywnie na rzecz zmiany społecznej i przeciwdziałać dyskryminacji?

Zapraszamy na spotkanie z aktywistami i aktywistkami Humanity In Action Polska podczas którego zaprezentują swoje pomysły na kampanie społeczne i pierwsze ich rezultaty. Gościem honorowym będzie dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, który wygłosi przewodnie wystąpienie pt. "Challenges of Hate Speech and Discrimination in Poland - the Role of Commissioner for Human Rights and the Civic Society".

Młodzi aktywiści i aktywistki z Polski, Niemiec, Grecji, Ukrainy i USA połączyli swoje siły i od paru tygodni w ramach inicjatywy „Inkubator Idei” mierzą się z problemami mowy nienawiści i dyskryminacji z Polsce. Obecnie 8 zespołów testuje swoje pomysły i pracuje nad nowymi strategiami radzenia sobie z dyskryminacją, mową nienawiści i ignorancją wobec naruszeń praw człowieka.

Uczestnicy i uczestniczki „Inkubatora Idei” podzielą się swoimi spostrzeżeniami i przedstawią filmiki, memy i grafiki, które przyciągnęły największą uwagę. Opowiedzą także, jak kreatywnie i konstruktywnie można reagować na mowę nienawiści.

Wydarzenie odbędzie się we wtorek 20 czerwca o godzinie 17:30 w Austriackim Forum Kultury przy ulicy Próżnej 7/9 w Warszawie. WSTĘP WOLNY! Tego nie można przegapić!

Całe wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.

Więcej informacji o „Inkubatorze Idei”: http://uprzedzuprzedzenia.org/inkubator-idei-2017/

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ) oraz Fundacji Stavros Niarchos. Partnerzy projektu: Rzecznik Praw Obywatelskich, Muzeum Historii Żydów Polskich, Menora Infopunkt. Patroni medialni: DlaStudenta.pl , Radio dla Ciebie RDC

Więcej informacji nt. projektu oraz działań Humanity In Action Polska znajduje się na:
hiapoland2017.blogspot.com/ (blog współtworzony przez uczestników Inkubatora Idei)
www.humanityinaction.org
www.facebook.com/HIAPolska