09. sierpień 2019 - 9:00
Poleć na:

Holocaust Remembrance Event in Rymanow 2019 | | piątek, 09. sierpień 2019

The English description is followed by Polish oneXi days of memory of Jewish community of rymanowaGreat Jews of rymanowa - isidor issak rabiRyman, 9 August 2019Day one. Friday 9 August 2019Gallery in rymanowie zdrój.1. Hours 15:00 opening of the exhibition of painting Jacob jakubowa from Israel.Team school team.1. Hours 17:00 official opening of xi memory days.2. Hours 17:15-18:30 lecture on the life and achievements of the Nobel Prize winner izydora Isaac Rabi. The lecture of Mr. Andrew Potocki.3. Hours 18:45 submission of flowers under the board dedicated to the memory of Isaac Rabi.Rymanowska Synagogue.4. Hours 19:00-19:45 PRAYER SHABBAT. The songs of Israel schorr rymanowskiego countryman.Hansel Check.5. Hours 20:30 dinner dinner. Party for invitations, biletowana, remunerated. Traditional dishes dishes, wine, music. Documentary film "town town - main shtetele romanów" Director Andrzej Potocki. Meeting with the family of moshe bartha the story of the life ofDay two. Saturday 10 August 2019Rymanowska Synagogue.1. Hours 16:00-18:00 day open - tour with guide.Ryman Sanocka 22. Hours 18:30 Jewish house - meeting with moshe barthem - the story of the life of one of the last Jewish Jews from the first generationDay three. Sunday 11 August 2019Jewish cemetery1. Hours 13:30 prayer of ecumenical at the Jewish cemetery.2. Hours 14:00-16:00 March of memory on the route ryman market - station knighthood railway station.Rymanowska Synagogue.3. Hours 19:30 music concert in the "Shadow of the synagogue" - by Vanunu Ethno Jazz Ensemble from Israel - Kleizmer music with Middle Eastern Influence.  A taste of their music: https://www.youtube.com/watch?v=F3sgbRaAj8c
4. Hours 21:30 ending xi memory days.
Prices: All of the events are free except shabbat - Friday night dinner.  Tickets can be purchased a day before from the organizers.
__________________________________________________________________

XI Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności Rymanowa
Wielcy Żydzi z Rymanowa - Isidor Issak Rabi
Rymanów, 9 -11 sierpnia 2019 r.

Dzień pierwszy. Piątek 9 sierpnia 2019 r.
Galeria w Rymanowie Zdroju.
1. Godz. 15:00 Otwarcie wystawy malarstwa Jakuba Jakubowa z Izraela.
Zespół szkół w Rymanowie.
1. Godz. 17:00 Oficjalne otwarcie XI Dni Pamięci.
2. Godz. 17:15 - 18:30 Wykład na temat życia i dokonań laureata Nagrody Nobla Izydora Izaaka Rabi. Wykład Pana Andrzeja Potockiego.
3. Godz. 18:45 Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci Izydora Izaaka Rabi.
Rymanowska synagoga.
4. Godz. 19:00 – 19:45 Modlitwa szabasowa. Pieśni kantora Izraela Schorr ‘a rymanowskiego rodaka.
Jaś Wędrowniczek.
5. Godz. 20:30 Kolacja Szabasowa. Impreza za zaproszeniami, biletowana, odpłatna. Tradycyjne dania szabasowe, wino, muzyka. Film dokumentalny „Miasteczko Rymanów – Main Sztetełe Romanów” Reżyser Andrzej Potocki. Spotkanie z rodziną Moshe Bartha historia życia seniora rodu.
Dzień drugi. Sobota 10 sierpnia 2019 r.
Rymanowska synagoga.
1. Godz. 16:00 – 18:00 Dzień otwarty – oprowadzanie z przewodnikiem.
Rymanów Sanocka 2
2. Godz. 18:30 Żydowski dom – spotkanie z Moshe Barthem - historia życia jednego z ostatnich rymanowskich Żydów z pierwszego pokolenia.
Dzień trzeci. Niedziela 11 sierpnia 2019 r.
Cmentarz żydowski
1. Godz. 13:30 Modlitwa ekumeniczna na cmentarzu żydowskim.
2. Godz. 14:00 – 16:00 Marsz Pamięci na trasie Rymanów Rynek – stacja kolejowa Wróblik Szlachecki.
Rymanowska synagoga.
3. Godz. 19:30 Koncert muzyczny w „Cieniu synagogi” - Vanunu Ethno Jazz Ensemble z Izraela - muzyka Kleizmera. Smak ich muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=F3sgbRaAj8c4. Godz.21:30 Zakończenie XI Dni Pamięci.
Ceny: Wszystkie imprezy są bezpłatne z wyjątkiem szabatu - kolacja w piątek wieczorem.Bilety można kupić dzień wcześniej od organizatorów.