29. sierpień 2020 - 10:00 do 15:00
autyzm.info, Poznan
Poleć na:

Szczecin-Metoda Krakowska terapia neurobiologiczna | sobota, 29. sierpień 2020

?Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, pedagogów i logopedów pracujących zwłaszcza z dziećmi młodszymi lub dziećmi z niepełnosprawnościami. Zapraszamy także rodziców, zwłaszcza rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego.?Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna mechanizmy odpowiedzialne za rozwój językowy dziecka; zna główne przyczyny zaburzeń w tym zakresie; potrafi rozpoznać opóźnienie rozwoju mowy; rozumie założenia Metody Krakowskiej; zna i potrafi zastosować podstawowe techniki MK ze szczególnym uwzględnieniem sylabowej nauki czytania.Miejsce: TECHNOPARK POMERANIA Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny ul. Cyfrowa 6??‍?Prowadząca dr Justyna Leszka– Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Od wielu lat prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera.??Formularz zgłoszeniowy: http://autyzm.info/szkolenie/metoda-krakowska/