17. wrzesień 2020 - 9:00
Symetria, Poznan
Poleć na:

Sesja certyfikacyjna UX-PM 3 | czwartek, 17. wrzesień 2020

UX-PM to unikatowy na skalę międzynarodową program szkoleniowy certyfikowany przez stowarzyszenie UXalliance.Trzeci poziom szkolenia dedykowany jest posiadaczom certyfikatu UX-PM level 2. Podczas szkolenia dowiesz się jak zmaksymalizować swoje inwestycje w UX na każdym etapie cyklu projektowego - od kreowania potwierdzenia biznesowego i budowania zespołu UX, poprzez planowanie i estymacje, a kończąc na wdrożeniu i ciągłym pomiarze.Dowiedz się więcej -> http://ux-pm.pl/level-3.php----------------------------------------------------------------------------------UX-PM is an international training program certified by UXalliance.Third level of training is intended for UX-PM Level 2 certified people. During the training you will learn how to maximize your investment in UX at every stage of the project cycle from creating a business case, building a UX team, project planning, estimation, implementation, and continuous measurement.Find out more -> http://www.ux-pm.com/