02. październik 2017 - 19:15
Poleć na:

Grupy terapeutyczne dla młodzieży | Pracownia Humani | poniedziałek, 02. październik 2017

Informujemy, że w odpowiedzi na często zgłaszane zapotrzebowanie, postanowiliśmy uruchomić w Pracowni HUMANI grupy terapeutyczne dla młodzieży. Pierwsza ich edycja rozpocznie się jesienią 2017 r. Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów doświadczonych w pracy z młodzieżą i w prowadzeniu grup terapeutycznych.

Od pażdziernika rozpocznie u nas pracę:

Grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 13-16 lat
(dawna 1-3 klasa gimnazjum)
oraz
Grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 16-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne).

Grupy skierowane są do nastolatków którzy:
- czują się samotni, zagubieni,
- zamykają się w wirtualnym świecie komputera czy Internetu,
- doświadczają wielu konfliktów z innymi, nie wiedzą dlaczego i jak one powstają oraz jak mogą sobie z nimi radzić,
- mają kłopoty z rozpoznawaniem własnych uczuć na tle grupy klasowej czy towarzyskiej i radzeniem sobie z nimi w konstruktywny sposób,
- mają trudności z nawiązywaniem/ utrzymywaniem relacji rówieśniczych,
- mają trudności w rozumieniu siebie,
- cierpią z powodu utrzymującego się stanu napięcia i niepokoju,
- nie wiedzą jak sobie radzić ze złością i kontrolowaniem impulsywnych zachowań ,
- często czują się nieśmiali i zawstydzeni w sytuacjach społecznych,
- chcieliby lepiej wiedzieć czego potrzebują,
- w grupach często przyjmują rolę, która im nie odpowiada,
- poszukują sposobów na lepsze „dogadanie” się z rodzicem/ami,
- nie czują się bezpiecznie z innymi (trudno im zaufać).

Przyjęcie do grupy poprzedzone jest indywidualną konsultacją z jednym z prowadzących grupę.

Czas trwania: październik 2017- czerwiec 2018
Grupa młodzieżowa 13-16 lat - poniedziałek godz. 19.15- 20.45
Grupa młodzieżowa 16-19 lat - poniedziałek godz. 19.15- 20.45
Termin rozpoczęcia grup młodzieżowych - 2 października 2017 r., godz. 19.15 - 20.45.
Opłata: 450 zł. miesięcznie obejmuje cotygodniowe spotkania dla młodzieży oraz indywidualne konsultacje dla rodziców (1 godzina w miesiącu).
Prowadzący:
Grupa dla młodzieży 13-16 lat – Aleksandra Ksokowska- Robak i Marta Bladosz.
Grupa dla młodzieży 16- 19 lat – Anna Kochanowska i Michał Głuszek.
Comiesięczne konsultacje dla rodziców uczestników grup prowadzić będzie Katarzyna Zeh.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszym biurem: mailowo biuro@humani.pl lub telefonicznie 793 700 087.

Serdecznie zapraszamy!