22. październik 2020 - 8:00 do 15:30
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, Poznan
Poleć na:

Diagnostyka i Terapia Manualna. Studium przypadków. Moduł I i II | czwartek, 22. październik 2020

? UWAGA! NA KURS MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ W 3 WARIANTACH❗➡ 4 dniowy kurs ? 22.10 - 25.10.2020

DIAGNOSTYKA I TERAPIA MANUALNA. Pakiet TM1 odc. L-S, biodro +TM2 TM2 głowa, odc. C, bark

https://bit.ly/38GXBDz

?? Kurs w cenie promocyjnej do 24.06.2020?➡ 2 dniowy kurs ? 22.10 - 23.10.2020

DIAGNOSTYKA I TERAPIA MANUALNA: Odcinek lędźwiowo-krzyżowy, struktury miednicy, staw biodrowy. Studium przypadków.

https://bit.ly/320wO3N➡ 2 dniowy kurs ? 23.10 - 25.10.2020

DIAGNOSTYKA I TERAPIA MANUALNA. Głowa, odcinek szyjny i piersiowy oraz bark. Studium przypadków.

https://bit.ly/2Devi3z

?? Osoby obecne na pierwszym kursie w lutym otrzymują zniżkę na drugą część. Promocja obowiązuje do 17.06.2020?❤ Realizujemy wszystkie rekomendacje KIF odnośnie organizacji szkoleń, min. wypełnienie ankiety wstępnej i aktualizacyjnej przez osoby zgłaszające się na kurs. Dodatkowo pracujemy w małych grupach a sale są wietrzone co 45 minut.? Po drugie ten kurs TM prowadzony jest metodą warsztatową, tak aby uczestnicy w jak największym stopniu mogli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę. Kursanci pracują w parach i po przekazaniu treści przez prowadzącego, na bieżąco wychodzą naprzeciw kolejnym problemom ruchowo-posturalnym. Prowadzący korygują pomysły, naprowadzają na rozwiązania i dzielą się swoim doświadczeniem1️⃣ Odcinek lędźwiowo-krzyżowy, struktury miednicy, staw biodrowy☑ Kompleks lędźwiowo miedniczno biodrowy (LMB) to obszar ciała, którego objawy mogą świadczyć o dolegliwościach pochodzenia stawowego, neurologicznego, jak i tych spoza układu ruchu. Dlatego też podstawowym założeniem kursu jest nauka precyzyjnego stawiania diagnozy. Jej dopełnieniem jest dokładnie i bezpiecznie wykonana terapia, czego kursanci uczą się poprzez Podstawowym celem kursu jest uzupełnienie wiedzy klinicznej o diagnozowaniu, różnicowaniu objawów oraz doborze odpowiedniej terapii pacjenta.☑ Głowa, odcinek szyjny i piersiowy oraz bark☑ Precyzyjna diagnostyka i terapia głowy, szyi i obręczy kkg stwarzają niemałe możliwości przywrócenia zdrowia naszym pacjentom. Głowa oprócz mózgu i stawów skroniowo-żuchwowych to także reprezentacja zmysłów naszego całego ciała. Szyja posiada najwięcej mechanoreceptorów, które koordynują pracę tkanek wzdłuż całego kręgosłupa. Z kolei obręcz barkowa wraz z kątami żylnymi i licznymi splotami nerwów to początek superprecyjnego łańcucha chwytnego kończyny górnej. Na tym module kursu dokładnie zbadamy i poddamy terapii te struktury, co w niejednym przypadku pozwoli nam zniwelować bóle głowy, zespoły zamrożonego barku czy też promieniowania z okolicy odc Th-C.? W trakcie kursu:?‍? Zostaną omówione dysfunkcje na przykładach pacjentów oraz osób biorących udział w kursie

Prowadzący przekaże wiedzę w praktyczny konkretny sposób, tak aby każdy z uczestników mógł utrwalić sobie daną czynność lub technikę.

Nauczysz się “protokołów postępowania” porządkujących kolejność i sposób diagnozowania pacjenta.

Prowadzący kładą akcent na holistyczną pracę z organizmem, integrującą wiedzę z zakresu terapii powięziowej, medycyny manualnej, osteopatii i treningu propriocepcji. Podejście to ma na ccelu nie tylko zniwelowanie objawu dolegliwości, ale także długotrwałe utrzymanie efektu terapii.? Informacje dodatkowe

Pakiet TM1 +TM2✅ W cenie kursu zapewniamy:materiały szkoleniowe w formie skryptu

certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiony przez Uczelnię oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego na druku MNiSW

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanieDlaczego warto❓

➡ Po ukończeniu kursu uczestnik posiada usystematyzowany sposób postępowania w czasie prowadzenia wywiadu i diagnostyki. Potrafi prowadzić wywiad w sposób logiczny i uporządkowany, badać funkcjonalnie i palpacyjnie pacjenta.☑ Uczestnik po ukończeniu kursu potrafi oceniać i różnicować między objawami pochodzącymi z układu ruchu, od tych z innych układów i narządów. Potrafi samodzielnie dokonać oceny stan pacjenta, wykluczyć przeciwwskazania do leczenia.☑ Uczestnik posiada wiedzę z zakresu anatomii, pozwalającą wykonać zaprezentowane techniki manualne w terapii (techniki pozycyjnego rozluźniania, uwalnianie mięśniowo-powięziowe, mobilizacje, manipulacje).Uczestnik posiada wiedzę o drogach przenoszenia napięć w obrębie układu ruchu.Zapisy na kurs dostępne na naszej stronie internetowej ?

https://bit.ly/36WQ3f1