03. lipiec 2020 - 20:00
Browar Warmia, Olsztyn
Poleć na:

Lago Azul Tango Weekend 3-5.07.2020 Olsztyn | piątek, 03. lipiec 2020

Rejestracja jest otwarta, link poniżej, zapraszamy! / Welcome! Registration is open, link below:

Link rejestracyjny

https://forms.gle/cThc127W7PEH3cRc6

[Eng.version below]

Z wielką radością przedstawiamy szczegóły CAŁKIEM NOWEJ odsłony naszego weekendu tangowego Lago Azul w Olsztynie!Jedyne takie - miasto szesnastu (tak właśnie!) jezior i...jednej :) ale jakże pięknej rzeki, czeka na Was w pierwszy lipcowy weekend z tangiem i całym bogactwem przyrody! Chcemy, abyście mogli tu także trochę zwolnić i odpocząć dlatego milongi nie będą trwały do białego rana ?. Lepiej wstać wcześnie i wybrać się na spacer np. nad jezioro (kilkanaście minut piechotką od centrum), nad rzekę lub na planty wokół Zamku. No, chyba że spacer „Łyną przez Olsztyn” dla bardziej aktywnych o czym poniżej ?.Bogatsi w doświadczenia poprzednich wydarzeń mamy dla Was dużo nowego - nowe, wyjątkowe(!) miejsce, nowe zasady (dla większego komfortu wszystkich uczestników), nowy, wakacyjny termin z dodatkową atrakcją, dla tych co naturę kochają równie mocno! Ugościmy Was tym co mamy najlepszego i z czego jesteśmy dumni – przyroda, miejscówka, Dj Team, łakocie, napitki i oczywiście ciepło i serdeczność z jaką zawsze przyjmujemy naszych gości! A zatem:MIEJSCE:

Całe wydarzenie odbędzie się w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w Olsztynie! Tuż przy starówce, u podnóża Zamku Kapituły Warmińskiej, mamy Park Podzamcze, przez który przepływa nasza urokliwa, zielona Łyna. Tam właśnie na fundamentach dawnego młyna wzniesiono industrialny Browar Warmia. To miejsce jest naprawdę unikalne! Tańczyć będziemy w klimatyzowanej sali z drewnianą podłogą, przeszklonymi ścianami otwierającymi widok na Zamek, park i rzekę. Sala mieści się na ostatnim, drugim piętrze i ma wyjście na taras ? Browar oprócz własnego piwa oferuje także całkiem pokaźne menu a w nim przekąski, pyszne burgery i desery.

http://www.browarwarmia.pl/galeriaUCZESTNICY

- Chcemy zaprosić ok.100 tangueros z Polski i spoza jej granic;

- Wprowadzamy rejestrację uczestników Lago Azul (tylko całość);

- Zapewniamy równowagę między liczbą prowadzących i podążających aby stworzyć komfortowe i przyjazne miejsce dla wszystkich;ZASADY na których nam zależy::

- Zaproszenie do tańca poprzez miradę i cabeceo;

- Tańczenie uważne, z szacunkiem dla innych par na parkiecie;

- Tworzenie rondy i włączanie się do niej zgodnie z przyjętymi zasadami;

- Uśmiech, życzliwość i otwartość wobec nowych nie znanych nam tancerzy ?TDJ Team, OLSZTYN

Anna Tyszka

Beata Piwowarska

Jakub Ciczkowski

Tomasz ZabrzyjewskiWYJĄTKOWA atrakcja dla miłośników przyrody;

- „Łyną przez Olsztyn” mini spływ kajakowy za dodatkową opłatąHARMONOGRAM Lago Azul Tango Weekend 3-5.07.2020PIĄTEK 3.07.2020

20.00 – 01.00 MILONGA WIECZORNA (woda, kawa, herbata i owoce)

DJ Jakub CiczkowskiSOBOTA 04.07.2020

11.00 – 13.00 Spływ kajakowy „Łyną przez Olsztyn” (dla chętnych, za dodatkową opłatą 40PLN/os)

link do wydarzenia

https://www.facebook.com/events/640004823439151/14.00 --18.00 MILONGA POPOŁUDNIOWA (woda, kawa, herbata ,owoce)

DJ Anna Tyszka

20.00 -- 02.01 MILONGA WIECZORNA z poczęstunkiem (ok. 22,00 bufet kanapkowy, woda, kawa, herbata, owoce +jednorazowy kupon na napoje np. lokalne piwo uwarzone w Browarze ?)

DJ Beata PiwowarskaNIEDZIELA 05.07.2020

13.00 -- 18.00 MILONGA POPOŁUDNIOWA (woda, kawa, herbata, owoce)

DJ Tomasz Zabrzyjewski

Zamiast Cumparsity Rodolfo Biagi pożegna nas swoim „En el Lago Azul” ?OPŁATA ZA CAŁOŚĆ WYDARZENIA wynosi 170 PLN/OS i obejmuje:

- wstęp na wszystkie (4) milongi Lago Azul;

- poczęstunek w formie bufetu kanapkowego w czasie sobotniej, wieczornej milongi;

- woda, kawa, herbata, owoce podczas wszystkich milong;

- kupon na dowolny napój z oferty Browaru Warmia;

OPŁATA NIE OBEJMUJE Spływu kajakowego „ Łyną przez Olsztyn”REJESTRACJA

Rejestracja rozpocznie się 1 lutego 2020r i będzie możliwa w parach a także solo, z zachowaniem balansu 1 : 1. Kolejność zgłoszenia nie będzie decydująca podczas rejestracji.NOCLEGI

Dla uczestników Lago Azul na hasło „TANGO” w hotelu Polsko -Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie ( tzw. Restauracja Zamkowa, w sercu starówki, 5 min cudnym spacerkiem przez park przy Łynie do miejsca wydarzenia!) mamy DO KOŃCA KWIETNIA zarezerwowane pokoje ze śniadaniem w cenach specjalnych:

Pokój 1os. 175 PLN za dobę

Pokój 2os. 230 PLN za dobę

Pokój os. 300 PLN za dobę

Pokój 4os. 380 PLN za dobę

1 apartament 2os 350 PLN za dobę

http://www.pncm.olsztyn.pl/Inne propozycje noclegów:

http://www.hotel-olsztyn.com.pl/www/pl/oferta

http://www.hotelnaskarpie.com.pl/page/7/hotel-

http://przystanwarmia.pl/

https://www.eholiday.pl/noclegi-wy8429.html

http://tyrolskiesmaki.pl/?fbclid=IwAR3NM5MjwkYi8AaXxe-JmHpnKnvN6pT3kxZ02OAiPkqBdc6PUDV7gCX-2wo

Lago Azul Team:

.Alicja Komarzewska, Anna Tyszka, Beata Piwowarska, Tomasz Zabrzyjewski

kontakt e- mail emailZapraszamy z sałego serca! Czekamy na Was z niecierpliwością i już odliczamy tygodnie!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -We are very pleased to present the details of the ALL NEW edition of our tango weekend Lago Azul in Olsztyn!One of a kind - city of sixteen (yes!) lakes… and one :) but incredibly beautiful river awaits you on the first weekend of July with tango and all the richness of nature!

Richer in experience from previous events, we’re preparing a lot of new – a new, unique (!) place, new rules (for better comfort of all participants), a new summer date and an additional attraction - for those who love nature just as much! :)

We are very pleased to present the details of the ALL NEW edition of our tango weekend Lago Azul in Olsztyn!PLACE:

The entire event will take place in one of the most picturesque places in Olsztyn! Right by the old town, at the foot of the Warmia Chapter Castle, we have Park Podzamcze, through which flows our charming, green Łyna. It was there that the industrial Warmia Brewery was erected on the foundations of what once was a mill. This place is really unique! We will dance in an air-conditioned room with wooden floor, glass walls with a view of the Castle, park and river. The room is located on the last, second floor and has an exit to the terrace? Apart from their own beer, the brewery offers a quite substantial menu with snacks, delicious burgers and desserts.PARTICIPANTS

- We want to invite around 100 tangueros from Poland and abroad;

- we’re bringing in registration of participants Lago Azul (only the entire event);

- We provide a balance between the number of leaders and followers to create a comfortable and friendly place for everyone;RULES we care about:

- Invitation to dance through the mirada and cabeceo;

- Attentive dance with respect for other couples on the dance floor;

- dancing in the ronda and establishing eye contact with the leader in the proximity before entering in it;

- Smile, kindness and openness towards new dancers not known to us ?TDJ TEAM - Olsztyn/Poland

Anna Tyszka

Beata Piwowarska

Jakub Ciczkowski

Tomasz ZabrzyjewskiEXCEPTIONAL ATTRACTION for natue lovers!

- "Łyna via Olsztyn" mini kayaking trip for an additional feeSCHEDULE of Lago Azul Tango Weekend:FRIDAY 03.07.2020

20.00 – 01.00 EVENING MILONGA (water, coffee, tea, fresh fruit)

DJ Jakub CiczkowskiSATURDAY 04.07.2020

11.00 – 13.00 "Łyna via Olsztyn" mini kayaking trip for an additional fee 40PLN/person

https://www.facebook.com/events/640004823439151/14.00 – 18.00 DAY MILONGA (water, coffee, tea, fresh fruit)

DJ Anna Tyszka

20.00 - 02.01 EVENING MILONGA with refreshments (approx. 22.00 sandwich buffet, water, coffee, tea, fruit + one-time coupon for a drink, e.g. local beer brewed in the Brewery ?)

DJ Beata PiwowarskaSUNDAY 05.07.2020

13,00 – 18.00 DAY MILONGA (water, tea, coffee, fresh fruit)

DJ Tomasz Zabrzyjewski

Instead of Cumparsita Biagi’s “En el lagl Azul”

Then besos y abrazos de despedida!THE ENTIRE EVENT FEE is 170 PLN/ per person and includes:

- enter to all (4) Lago Azul milongas;

- sandwich buffet refreshments during Saturday evening milongas;

- water, coffee, tea, fruit throughout the event;

- coupon for any drink from the Warmia Brewery offer;

THE FEE DOES NOT INCLUDE the kayaking trip "Łyna via Olsztyn"REGISTRATION

Registration will start on February 1, 2020 and will be possible both in pairing and solo, with a 1: 1 balance. The order of application will not be decisive during registration.ACCOMMODATION

We offer rooms with breakfast at the hotel of the Polish-German European Youth Center in Olsztyn (the so-called Castle Restaurant, in the heart of the old town, a 5min wonderful walk through the park near Łyna to the place of the event!). Special prices for the participants of Lago Azul with password "TANGO" are available until the end of APRIL.

1 person room 175 PLN/per night

2 per. room 230 PLN/per night

3 per. room 300 PLN/per night

4 per, room 380 PLN/per night

2 per. Special apartament 350 PLN/per night

http://www.pncm.olsztyn.pl/

More addresses:

http://www.hotel-olsztyn.com.pl/www/pl/oferta

http://www.hotelnaskarpie.com.pl/page/7/hotel-

http://przystanwarmia.pl/

https://www.eholiday.pl/noclegi-wy8429.html

http://tyrolskiesmaki.pl/?fbclid=IwAR3NM5MjwkYi8AaXxe-JmHpnKnvN6pT3kxZ02OAiPkqBdc6PUDV7gCX-2woSo we are waiting for you impatiently and we are counting down weeks!!

!

Lago Azul TEAM:

Alicja Komarzewska , Anna Tyszka, Beata Piwowarska, Tomasz Zabrzyjewski

If you have any questions or doubts, please contact us

e-mail email