21. wrzesień 2020 - 9:00
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin
Poleć na:

Konferencja naukowa pt. Wspólne Drogi „Humaniści o człowieku” | poniedziałek, 21. wrzesień 2020

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego, Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. Wspólne Drogi „Humaniści o człowieku”, która odbędzie się 21-22 września 2020 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Celem wydarzenia jest stworzenie forum dialogu dla młodych naukowców. Liczymy, że proponowana problematyka umożliwi przedstawicielom wielu dyscyplin nauk humanistycznych udział w naszej konferencji i pozwoli na prezentację wyników badań prowadzonych przez studentów oraz doktorantów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów wystąpień wraz z abstraktami. Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów. Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor.

Sale, w których odbywać się będzie konferencja, będą wyposażone w komputer i rzutnik multimedialny.Języki konferencji to polski, angielski oraz wszystkie słowiańskie.Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdą Państwo w załączniku i na stronie Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS:Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia oraz formularze zgłoszeniowe prosimy kierować na adres e-mailowy: emailTermin przesyłania zgłoszeń

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2020 r. (do godziny 23:59). Do 10 sierpnia 2020 r. organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.Opłata konferencyjna

Opłata wynosi 100 zł od osoby i jest bezzwrotna. Szczegółowe informacje na temat numeru konta oraz terminu dokonywania wpłat zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi w późniejszych komunikatach.Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z noclegiem i dojazdem uczestników. Oferujemy pomoc w rezerwacji gościnnych miejsc noclegowych w bazie akademików UMCS (Akademiki UMCS: https://www.umcs.pl/pl/akademik.htm).

Opłata konferencyjna pokrywa koszt przerw kawowych, obiadów oraz materiałów konferencyjnych.