15. wrzesień 2020 - 10:00
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin
Poleć na:

Advancing in Ecological Economics | wtorek, 15. wrzesień 2020

Konferencja naukowa pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych