19. sierpień 2020 - 9:00
Biznes Partner, Lodz
Poleć na:

Szkolenie SCC 017/018 | środa, 19. sierpień 2020

Certyfikat SCC przeznaczono dla osób pracujących w branżach budowlanych, montażowo-instalacyjnych, spawalniczych, elektrycznych lub transportowych. Wymagany jest przez pracodawców w krajach europejskich i skandynawskich, m.in. w Niemczech, Holandii i Belgii.

Czas prowadzonego szkolenia wynosi 2 dni, czyli 24 godziny lekcyjne. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzamy egzamin. Po jego zdaniu, otrzymujesz:

• certyfikat SCC 018 przeznaczony dla pracowników liniowych

lub

• certyfikat SCC 017 dla pracowników nadzoru

Certyfikaty SCC są akredytowane i z logo Dakks i z logo SCC ważne przez 10 lat.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne

2. Ocena ryzyka i zagrożeń

3. Przyczyny wypadków, zapobieganie wypadkom

4. Zachowanie zapewniające zachowanie bezpieczeństwa

5. Organizacja w zakładzie pracy

6. Wymagania związane z miejscem pracy i wykonywanymi czynnościami

7. Postępowanie w razie wypadku

8. Substancje niebezpieczne

9. Ochrona przeciwpożarowa

10. Narzędzia pracy

11. Wykonywanie prac niebezpiecznych

12. Prąd i promieniowanie

13. Organizacja miejsca pracy

14. Środki ochrony indywidualnej

Zapisy na szkolenie:

Tel.: +48 570 550 799 lub + 48 535 569 036

e-mail: email

Jeżeli termin szkolenia nie odpowiada – pisz, dzwoń – ustalimy wspólnie datę.

Jeżeli posiadasz dofinansowanie np. bony na rozwój możemy także zorganizować to szkolenie jako dofinansowane poprzez Bazę Usług Rozwojowych - BUR