31. marzec 2019 - 15:00
Poleć na:

:JAK MAM LATAĆ,KIEDY PODCINAJĄ MI SKRZYDŁA | Kowalewo Pomorskie | niedziela, 31. marzec 2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich o POMOC dla naszego syna Daniela. Nasz syn ma obecnie 21 lat i choruje na schizofrenię paranoidalną.Od 2002 do chwili obecnej 21 krotnie przebywał w szpitalach.Mimo tak wielu pobytów szpitalnych,zmian leków i dawek niestety choroba w dalszym ciągu się nasila.Oprócz terapii farmakologicznej Daniel ma przyznane Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze w wymiarze 6 godzin tygodniowo tj Psychterapia z elementami socjoterapii,Terapie Logopedyczną .Jeżeli Państwo chcieli by Pomóc naszemu synowi i przekazać darowiznę na pomoc i rehabilitację, która jest prowadzona nie tylko w szpitalu, ale także w domu, prosimy przekazać wpłatę na konto
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Rachunki prowadzone przez: BNP Paribas Bank Polska SA
.
Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok.1 04-620 Warszawa
W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i numer członkowski nadany przez Fundację - DĄBROWSKI, 4824
(ten dopisek jest bardzo
ważny)
JAK PRZEKAZAĆ 1%
W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
. Wpisać numer KRS: 0000270809
. Obliczyć kwotę 1%
W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo
ważne!)
. Wpisać nazwisko oraz numer członkowski nadany przez Fundację - DĄBROWSKI,4824

więcej o chorobie Daniela
https://hilfepomozhelp.wordpress.com/2015/02/10/daniel-dabrowski-walczy-z-choroba-1/
http://pressmania.pl/?p=13600
https://hilfepomozhelp.wordpress.com/2013/06/27/spokojnie-to-daniel-dabrowski-chory-na-schizofrenie-paranoidalna/