06. listopad 2020 - 9:30 do 17:00
Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem", Katowice
Poleć na:

OKN - online Płeć i Prawo Pracy | piątek, 06. listopad 2020

Zespół Badawczy Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem" przy współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową online "Płeć i Prawo Pracy", która odbędzie się 6 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy MS Teams.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi przez pryzmat prawa pracy na równouprawnienie w miejscu zatrudnienia, dyskryminację ze względu na płeć oraz jaki wpływ na powyższy temat mają związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: email

Liczba miejsc jest ograniczona! (decyduje kolejność zgłoszeń).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dokładny harmonogram ogłosimy niebawem.

Zapraszamy.