14. listopad 2020 - 9:00
Fundacja In Corpore, Katowice
Poleć na:

Metoda Dobrego Startu | sobota, 14. listopad 2020

Kurs ma na celu zapoznanie z teoretycznymi podstawami Metody Dobrego Startu, przedstawienie struktury i organizacji. MDS może być wykorzystana we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji diagnozie i terapii. Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. Inspiracją do podjęcia pracy były nieliczne informacje o metodzie Le Bon Depart, autorstwa Thei Bugnet, które dotarły do Polski pod koniec lat sześćdziesiątych.Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Fundacji https://www.centrumincorpore.pl/edukacja/szkolenia/39-fundacja/szkolenia/449-metoda-dobrego-startuInstruktor kursu:

Marta Bogdanowicz prof. dr hab. – psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych. Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Opracowała kilka narzędzi diagnostycznych (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu). Jest jednym z pionierów pracy w Polsce i jednocześnie należy do niewielkiej liczby trenerów w tej dziedzinie.Do udziału w kursie zapraszamy:

Psychologów

Pedagogów i pedagogów specjalnych (nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych)

Logopedów

FizjoterapeutówRAMOWY PROGRAM KURSU – POZIOM I: (teoria z praktyką)I. Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna

II. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS):

1. Geneza metody Dobrego Startu - film holenderski "Le Bon Depart"

2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.

III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS)

1. Założenia Metody Dobrego Startu.

2. Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji

3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.

IV. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne

1. Rodzaje zajęć i ćwiczeń

2. Struktura zajęć - film "Metoda Dobrego Startu"

V. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego

1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż)

2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż)

3. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich)

VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS

1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.

2. Dobór i liczebność grupy.

3. Czas trwania zajęć.

4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.

VII. Programowanie zajęć

1. Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia, programowanie

VIII. Ćwiczenia praktyczneTERMIN KURSU: 14-15.11.2020, Miejsce: Katowice

CENA: 450 zł