23. październik 2019 - 18:30
Poleć na:

info:lab | fact checking | | środa, 23. październik 2019

[english below]proces rekrutacyjny: start: 4.09 

ŁH: Trump jest schizofrenikiem. Merkel ma romans z Tuskiem. Duda jeździ w ukryciu na desce snowboardowej. Wszystko to przeczytałem na twitterze. Czy to prawda? Skąd mam wiedzieć? 
HS: Ziemia jest okrągła. Wcale nie, bo płaska. A nie, bo jest półmiskiem na grzbiecie żółwia. Nieprawda, istniejemy tylko w śnie jakiegoś olbrzyma. Teorii jest nieskończenie wiele. Ale i na jakiej podstawie stwierdzić, która jest prawdziwa?
 
Co jakiś czas Internet obiega informacja o rychłym końcu świata, niebezpiecznych katastrofach naturalnych albo nieprawdopodobnych utrudnieniach w ruchu. Wielokrotnie zdarzało się, że media powielały newsa dotyczącego śmierci jakiegoś znanego aktora, który po kilku dniach zdementował wiadomość, triumfalnie zmartwychwstając. W czasach niemal nieograniczonego dostępu do informacji niełatwo stwierdzić, czy coś, co uznajemy za stuprocentową prawdę, rzeczywiście nią jest. Weryfikacja faktów, gdy zewsząd zalewają nas sprzeczne bodźce, to często twardy orzech do zgryzienia. Podczas info:lab | fact checking spróbujemy wspólnie ustalić, jak uchronić się przed zalewem fałszywych sygnałów i nie dać się nabrać na to, że szczepionki powodują autyzm, a globalne ocieplenie to mit. 
 
Łukasz Harat (ŁH) – Dyrektor festiwalu
Helena Szewiola (HS) – Dyrektor artystyczny

A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENrecruiting process: start: 4.09 
ŁH: Trump has schizophrenia. Merkel has a romance with Tusk. Duda snowboards in secret.  I’ve read all of that on twitter. Is it true? How should I know? 
HS: The earth is a sphere. No, it’s flat. No, no, it’s a plate on the back of a turtle. Actully, we only exist in a dream of a giant. There is countless theories. But how and based on what can we find out which one is true?

From time to time the internet is flooded with news about the inevitable end of the world, natural disasters and crazy traffic jams. It has happened repeatedly, that media duplicated news about the tragic demise of a famous actor, who in a mysterious way reappeared, disproving the gossip, as if risen from the death. In times of unlimited access to information, it’s not easy to determine, if things we perceive as set truths, actually are. The verification of facts, while being smothered by conflicting influences, is a hard nut to crack. During info:lab | fact checking we will try to determine how to prevent the overflow of false signals and not get fooled that vaccines cause autism or global warming is a myth.

Łukasz Harat (ŁH) - Festival director
Helena Szewiola (HS) - Artistic director
A a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT