26. październik 2019 - 18:30 do 21:30
Poleć na:

info:lab | czytanie dokumentów | TŁO | sobota, 26. październik 2019

[english below]proces rekrutacyjny: start: 4.09 

PP: Dzięki znajomości dokumentów planistycznych, świadomie eksploruję otaczającą mnie przestrzeń.
JR: Kto zrealizował chociaż jeden projekt, wie jak ważna jest dokumentacja, myśl przelana na papier, pomysł na przyszłość. Jeżeli projektujesz lub chcesz być świadomym użytkownikiem przestrzeni miejskiej, nie obejdziesz się bez tego praktycznego studium planowania przestrzennego i jego podstawy - dokumentacji.

Jak działa miasto? Dlaczego na jednej działce może powstać nowoczesny hotel, a gdzie indziej jest to niemożliwe? I czym jest tak naprawdę wszechobecne w mediach zagospodarowanie przestrzenne? 
info:lab | czytanie dokumentów to warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak czytać dokumenty planistyczne tak, aby przestały być czarną magią. W praktyce i teorii omówione zostaną strategie rozwoju, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne miejskie dokumenty strategiczne.

Paulina Pytka (PP) - Dyrektor finansowy
Julia Reszkowska (JR) - Producent festiwalu

A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENrecruiting process: start: 4.09 
PP: By knowing spatial planning documents I am able to explore and perceive my surroundings in a much more aware way. 
JR: If you are taking on projects, you should know how important documentation is, a thought put down in writing, an idea for the future. Whether you design or just want to be an aware city dweller, you should want some practical lessons in spatial planning and its cornerstone - documentation.

How does a city function? Why can buildings like hotels appear in some certain places, but not in others? And what is this widely discussed spatial planning? During  info:lab | document decoding participants will get a deep dive into those documents, so that they stop being something out of this world. In practise and in theory we will look into the development strategy and the actions of the local officials.

Paulina Pytka (PP) - Finance director
Julia Reszkowska (JR) - Festival production

A a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT