20. czerwiec 2020 - 10:00
Rynek Siemianowice Ślaskie, Katowice
Poleć na:

Animacje dla dzieci na Rynku Miejskim | sobota, 20. czerwiec 2020

Animacje dla dzieci na Rynku Miejskim soboty godz. 10..00-14.00W związku z stanem epidemii opiekun prawny dziecka będzie musiał wypełnić stosowne oświadczenie i zapoznać się z Regulaminem. Uczestnictwo w animacjach przez dziecko jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez jego prawnego opiekuna. Regulamin i oświadczenie zostanie zamieszczone w wydarzeniu i na stronie Urzędu Miasta.