04. lipiec 2020 - 8:00
Centrum Terapii WYSPA, Gdansk
Poleć na:

Wczesna diagnostyka Małego Dziecka | sobota, 04. lipiec 2020

.Rozwój typowy małego dziecka

.Rozwój przy zaburzonym napięciu mięśniowym

Rozwój przy asymetrii

.Aspekt sensoryczny w aspekcie małego dziecka

.Widzenie funkcjonalne u małego dziecka

. Wprowadzenie do oceny funkcjonalnej dziecka

Wczesna diagnoza i obserwacja małego dziecka

. Badanie fizykalne i obserwacja wzorców ruchowych

.Wczesna interwencja (pielęgnacja, stymulacja, pozycjonowanie i założenia terapeutyczne w pracy z małym dzieckiem)