17. wrzesień 2020 - 13:00
Pałac Lubostroń, Bydgoszcz
Poleć na:

VII Ogólnopolskie Seminarium PRAWA Ochrony Zabytków | czwartek, 17. wrzesień 2020

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, doktorantów i studentów na VII Ogólnopolskie Seminarium PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, które odbędzie się w dniach 17-19 września 2020 r. (czwartek-sobota) w pięknym Pałacu w Lubostroniu.

Zapraszamy do zgłaszania tematów referatów wraz z abstraktami do dnia 1 czerwca 2020 r., z których Komitet Organizacyjny wybierze 18 najciekawszych propozycji. Referaty zgłoszone, a nieprzyjęte do zaprezentowania podczas Seminarium, po zatwierdzeniu przez Radę Programową, będą mogły zostać przesłane do publikacji na łamach czasopisma Santander Art & Culture Law Review (www.ejournals.eu/SAACLR).

W programie oprócz prelekcji, dyskusji, debat oraz naukowych dysput, wiele atrakcji m.in. dyskusyjny klub filmowy, konkurs wiedzy o prawie ochrony zabytków oraz aukcja sfałszowanych dzieł sztuki oraz atrakcje przygotowane specjalnie na już szóste spotkanie w Lubostroniu.

Zaplanowanych jest łącznie 40 miejsc, o zakwalifikowaniu się na Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia udziału i tematy referatów należy wysyłać przez formularz zgłoszeniowy. Można zgłaszać referaty w języku polski albo angielskim.https://forms.gle/NgRBm3W3x6JbFLbg8Bezzwrotna opłata seminaryjna wynosi 320,- zł, (wyżywienie + noclegi). Opłata po decyzji i przyjęciu płatna jest na konto Pałacu Lubostroń.

Pobyt zaplanowany jest na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu w pokojach 2-osobowych. Dojazd na miejsce należy organizować we własnym zakresie.

Komitet :

dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG

dr hab. Piotr Stec, prof. UO

dr hab. Wojciech Szafrański, prof. UAM

dr Alicja Jagielska-Burduk

dr Magdalena Marcinkowska

dr Anna Frankiewicz -Bodynek

dr Żaneta Gwardzińska

dr Mateusz Pszczyński

Organizacja i partnerzy

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet OpolskiWydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

www.palac-lubostron.pl

aut. zdjęcia tytułowego Robert Pasieczny