12. lipiec 2020 - 17:00
Life Haven - Prywatny Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień, Bielsko-Biala
Poleć na:

Miting AA AN | niedziela, 12. lipiec 2020

Na mitingach spotykamy się w niedziele o 17-tej w

naszym ośrodku Life Haven

USTROŃ ul. Obrzeżna 14