20. sierpień 2020 - 12:00
Bialystok, Poland, Bialystok
Poleć na:

Wschód Kultury / Inny Wymiar 2020 | czwartek, 20. sierpień 2020

Tegoroczny Wschód Kultury rozpocznie w Białymstoku Inny Wymiar, który potrwa od 20 do 23 sierpnia.Festiwal Inny Wymiar istnieje od 2007 roku. W 2013 roku pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu Wschód Kultury, będącego formą współpracy kulturalnej trzech miast wschodniej Polski (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) z krajami Partnerstwa Wschodniego. Od początku swojego istnienia prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, a w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym.Podczas festiwalu swoją twórczość prezentują zawsze artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię i kulturę regionu.Wschód Kultury jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz miasta: Rzeszów, Lublin i Białystok. Przedsięwzięcie odbywa się dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych, samorządów wschodniej Polski.Więcej informacji wkrótce.http://innywymiar.bialystok.pl/Organizatorzy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Centrum Kultury

Miasto Białystok

Białostocki Ośrodek Kultury