10. październik 2020 - 9:00 do 15:30
Białystok, Poland, Bialystok
Poleć na:

Białystok: Od jedzenia do mówienia | sobota, 10. październik 2020

Prowadzący: dr n. hum. Marzena Machoś - logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej. Jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach.Data: 10 października 2020r.

Godziny zajęć: 09:00 – 15:30 (8h dydaktycznych)Grupa docelowa: Logopedzi, studenci logopediiKoszt szkolenia:

I pula: w dniach: 30.01-29.02: 460 zł

(przedsprzedaż* uwaga: czas może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc)

II pula: w dniach: 01.03-30.06: 500 zł

(przedsprzedaż* uwaga: w przypadku szybkiej wyprzedaży miejsc zastrzegamy sobie prawo nie uruchomienia puli II)

III pula: w dniach 01.07-10.10: 530 zł

(cena standardowa* uwaga: w przypadku szybkiej wyprzedaży miejsc zastrzegamy sobie prawo nie uruchomienia puli III)Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji na stronie www.instytutlogopedyczny.pl w czasie trwania promocji oraz uiszczenie zaliczki w wymaganym terminie (3 dni od momentu zapisu).Link do zapisów: http://bit.ly/Białystok_odjedzeniaCel szkolenia: Nabycie fundamentalnych wiedzy i umiejętności dotyczących roli funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy.Program szkolenia:Ocena odruchowych reakcji oralnych.

Ssanie pokarmu z butelki – autorska karta obserwacji (M. Machoś, M. Czajkowska).

Ssanie piersi – autorska karta obserwacji (M. Machoś, M. Czajkowska).

Ssanie odżywcze, ssanie nieodżywcze, parafunkcje ssania, smoczek, trening smoczkowy u wcześniaków – przegląd badań anglojęzycznych, „o co chodzi z tym szczytem odruchu ssania?”, „od odruchu do funkcji”.

Suckling a sucking, czyli kilka słów o kompresji i ciśnieniu ujemnym i mechanice ssania.

Rozwój twarzy i narządów żucia.

Rozszerzanie diety (czy wszystkie zdrowe dzieci są gotowe na BLW i łyżeczkę).

Od autostymulacji oralnej do jedzenia.

Oddychanie a połykanie, oddychanie a ssanie i jedzenie – rola normatywnego sposobu oddychania dla rozwoju mowy.

Wędzidełko podjęzykowe – co wiemy o wędzidełku podjęzykowym u niemowląt (Pluta- Wojciechowska i Sambor, Rządzka, Hazelbaker, Amir, Coryllos, Kotlow).

Omówienie autorskich kart obserwacji: M. Machoś, M. Czajkowska, „Sprawdź, czy jest gotowe do jedzenia”:

Karmienie łyżeczką (gotowość dziecka do karmienia łyżeczką: odruchy, motoryka, sensoryka, funkcje bazowe).

Picie z kubka (gotowość dziecka do picia z kubka, odruchy, motoryka, sensoryka, funkcje bazowe),

Pokarmy stałe (gotowość do rozszerzania diety, motoryka, sensoryka, odruchy oralne).

Istota połykania i jego rozwój (nienormatywne połykanie, a następstwa artykulacyjno-zgryzowe).Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2365), poczęstunek podczas przerw kawowych.

____________________________________________Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowyInstytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.06/00036/2018